Werkgroepen

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

WERKGROEP I.C.T.

 

De tijd blijft niet stilstaan en ook wij niet!

De laatste jaren is er heel wat geïnvesteerd in goede computers, smartboards en andere trends.

Dit zodat we de leerlingen nog beter kunnen begeleiden in hun leerproces.

 

Verder hebben we een blog aangemaakt waar alle leerkrachten

foto’s en verslagen van activiteiten kunnen zetten,

zodat de ouders hun eigen kinderen kunnen volgen.

Een extra voordeel hieraan is dat de ouders meer

betrokken worden in de school.

 

Als laatste hebben we ook de website nog maar net vernieuwd.

Hier hebben we rekening gehouden met een overzichtelijke structuur, zodat iedereen er vlot wegwijs op geraakt.

Verantwoordelijke : juf Lynn

 

 

WERKGROEP FEESTEN EN ACTIVITEITEN

 

Naar school komen moet een feest zijn!

Daar proberen we met deze werkgroep naar te streven.

Doorheen het schooljaar organiseren we

activiteiten voor en met de leerlingen!

Zo organiseren we steeds een activiteit of een feest tijdens:

de voorleesweek, gedichtendag, STRAP-dag,

het grootouderfeest, het sinterklaasfeest, het ouderfeest, … .

Voor de ondersteuning van deze activiteiten en feesten

kunnen we steeds rekenen op ouders en de Vriendenkring.

Verantwoordelijke: juf Barbara

 

 

 

WERKGROEP MOS

 

Onze werkgroep, Milieuzorg Op School, staat in voor

alles wat met de natuur te maken heeft.

Zo recycleren we ons afval, waarbij we

batterijen en inktcartridges inzamelen, etensresten die op ons dierenpark gelegd worden voor de kippen, geitjes en eendjes.

 

Op onze school staan ook enkele moestuinbakken,

waarin we af en toe met de leerlingen wat in zaaien en oogsten!

De boomgaard wordt gebruikt om producten

mee te verwerken en daarna te verkopen,

waarbij de opbrengst terug in onze natuurprojecten

wordt gestoken.

 

Het verbruik van energie op onze school wordt

ook nauwlettend in de gaten gehouden.

Zo controleren we om de twee weken de meterstand en

wordt er een leerling aangeduid die de lichten uitdoet.

 

We kunnen ook met enige fierheid zeggen dat we

reeds 3 logo's hebben behaald!

Verantwoordelijke : juf Celine

 

 

WERKGROEP PR EN COMMUNICATIE

 

Het doel dat wij voor ogen hebben is om

iedereen te bereiken. Dit via briefwisseling en het gebruik van de agenda (al van bij de kleuters).

Aan de hand van pictogrammen op de infobrieven zorgen we ervoor dat ook anderstalige ouders op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van onze school.

Deze werkgroep zorgt ervoor dat ons logo steeds gebruikt wordt, zodat we in Rumbeke gekend zijn!

Verantwoordelijke: juf Karen

 

 

WERKGROEP REKRUTERING

 

Deze werkgroep hebben we opgericht om onze school

wat meer kenbaar te maken in Rumbeke.

We komen regelmatig samen om hier rond een actie te voorzien.

 

Huisbezoeken bij gezinnen met jonge peuters hoort er

natuurlijk ook bij. Dit is een ideaal moment om de ouders te overtuigen van onze troeven als school.

 

Verder nodigen we ouders ook regelmatig uit voor

een bezoekje aan onze school om hen de werking en het

functioneren van de school uit te leggen.

Varantwoordelijke : Mevr.yenka

 

 

WERKGROEP GEZONDHEID EN VERKEER

 

Onze werkgroep staat in voor de algemene

gezondheid en verkeersveiligheid.

Zo helpen we mee aan de sportactiviteiten die op woensdagnamiddag georganiseerd worden voor de leerlingen.

Het actieplan “10 voor sport” kan ook steeds op onze ondersteuning rekenen.

We proberen ook alle leerlingen er bewust van te maken

dat er alternatieven zijn om met de auto

naar school te komen, namelijk te voet of met de fiets.

Verantwoordelijke : juf Suzanne

 

WERKGROEP INFRASTRUCTUUR EN VEILIGHEID

 

In en om de school is er heel wat onderhoud,deze werkgroep kijkt regelmatig alles na om te zien of er niets herstelt of vervangen moet worden.

In samenspraak met de directie kijken ze hoe dit zo

efficiënt mogelijk kan.

De kleine werkjes geven ze door aan onze eigen werkman of wordt er beroep gedaan op een handige ouder,

voor de grotere werken wordt de mobiele ploeg van de scholengroep ingeschakeld.

Verantwoordelijke : juf Thyra

 

 

Als team vinden wij het zeer belangrijk

om de stem van de ouders te horen daarom hebben wij niet alleen

een open communicatie op school maar zijn er ook onze werkgroepen.

In de werkgroepen wordt er samen met de ouders, leerkrachten en leerlingen

naar creatieve oplossingen gezocht.

We hebben o.a. een werkgroep MOS, ICT, feest, PR en communicatie, rekrutering, gezondheid & verkeer.

Ben jij een ouder die graag meewerkt achter de schermen?

Dan is een werkgroep zeker iets voor jou!

Meer info kan je krijgen bij de verantwoordelijke leerkracht.