Wanneer en hoe

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

Hoe kan je je kind inschrijven?

 

-Eerst maak je de aanmelding in orde van je kind op de site http://kieseenschoolinroeselare.be

- Na de aanmeldigsperiode ontvang je een brief met de toegewezen school.

-Je contacteert de school en maakt een afspraak om langs te komen.

- Je krijgt een individuele rondleiding doorheen de school en nadien een gesprek om kennis te maken met de school.

- Op de dag van afspraak breng je de SIS-kaart (of Kids ID of ISI+ kaart) van je kindje mee alsook de identiteitskaart van de ouders.

- De directeur vult samen met de ouders de inschrijvingsformulieren in die door beide ouders ondertekend worden.

-De ouders ondertekenen het schoolreglement en het Pedagogisch Project voor akkoord.

- Je kindje is nu ingeschreven.

- Voor de instapdag van je kindje neemt de kleuterjuf contact op voor

een huisbezoekje waarbij alle info nog eens haarfijn wordt uitgelegd.

- Ouders die dit wensen kunnen voor de instapdag ook met hun kindje langskomen voor een klasbezoekje. Zo leert het kindje de school en

de klas al een beetje kennen.

-Nu is je kindje klaar om in te stappen. Peuters kunnen enkel instappen

op een instapdag en als het kindje de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden op de instapdag heeft bereikt.

 

Instapdagen 2017-2018

Eerste schooldag februari : donderdag 1 feb. 2018

Na de krokusvakantie: maandag 19 feb. 2018

Na de paasvakantie: maandag 16 april 2018

Na Hemelvaartsdag: maandag 14 mei 2018

Na de zomervakantie: maandag 3 sep. 2018