Vrije plaatsen

#86a92f

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

 

Maximumcapaciteit van onze school

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 ‘Mandel en Leie’ heeft de maximumcapaciteit voor onze school vastgelegd op 250 leerlingen.

vrije plaatsen op onze school voor 2018-2019 na de aanmeldingsperiode op 1/4/18 : 87

 

vrije plaatsen kleuterafdeling: 43

peuter (°2016): 23 vrije plaatsen

eerste kleuter (°2015): 8 vrije plaatsen

tweede kleuter (°2014): 7 vrije plaatsen

derde kleuter (°2013): 5 vrije plaatsen

derde kleuter bis (°2012):0 vrije plaatsen

 

vrije plaatsen lagere afdeling: 44

eerste leerjaar: 6 vrije plaatsen

tweede leerjaar: 2 vrije plaatsen

derde leerjaar: 11 vrije plaatsen

vierde leerjaar: 4 vrije plaatsen

vijfde leerjaar: 10 vrije plaatsen

zesde leerjaar: 11 vrije plaatsen