Praktische info

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

De schooluren

 

Voormiddag:van 08u30 – 10u10: les

van 10u10 – 10u25: speeltijd

van 10u25 – 12u05: les

Middagpauze:van 12u05 – 13u40

(uitgezonderd op vrijdag en woensdag)

Namiddag:van 13u40 – 14u30: les

van 14u30 – 14u45: speeltijd

van 14u45 – 15u35: les

 

In de voormiddag eindigen de lessen

elke dag om 12u05

enkel op woensdag om 11u40.

In de namiddag starten de lessen om 13u40

enkel op vrijdag starten de lessen om 13u15.

De lessen eindigen elke dag om 15u35,

uitgezonderd de woensdag.

Mag ik dan ook iedereen vragen deze uurregeling

te respecteren, zowel wat betreft het begin

als het einde van de lestijden.

Indien u de leerkrachten wenst te spreken,

dan kan dat enkel buiten de lestijden en dit om

geen kostbare onderwijstijd verloren te laten gaan.

 

Contact met de leerkrachten

 

Voor en na de lesuren kunt u zich met vragen en problemen omtrent het klasgebeuren wenden tot de klastitularis.

Hierbij vragen wij wel om tijdens de lesuren de onderwijstijd te respecteren en de lessen niet te storen.

Ook tijdens toezichten op de speelplaats is het voor de leerkracht moeilijk om een goed gesprek te voeren en tegelijkertijd ook alle kinderen in het oog te houden.

Vandaar dat gesprekken best kunnen gevoerd worden buiten de lesuren.

Om een gesprek aan te vragen met de directie

 

Met problemen omtrent het schoolgebeuren, die u met de klastitularis niet kunt bespreken, kan u ook terecht bij de directeur tussen 8u30 en 9u30 of tussen 15u00 en 16u15 (door de lesopdracht van de directeur is het wenselijk om deze uren te respecteren) of na telefonische afspraak.

 

Wij zijn telefonisch te bereiken op volgend nummer: 051/20 41 93

We beschikken ook over een e-mailadres: bs.rumbeke@g-o.be

Voor meer informatie kunt ook terecht op onze website: www.bsrumbeke.be