Info

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

Een school met een GROOT hart!

 

Zoek je een school omgeven door groen, met gedreven

leerkrachten, waar iedereen welkom is, waar we

plezier beleven, waar je goed voelen voorop staat,met

onderwijs dat stimulerend is voor elk kind, met respect

voor mens én natuur, waar individuele begeleiding en

opvolging geen holle woorden zijn?!

 

Kortom, zoek je een plek waar het leuk leren is en waar

uw kind zich thuis voelt?

Dan is Basisschool Windekind een goede keuze!

 

Zoveel meer dan rekenen en schrijven

 

De totale ontwikkeling van uw kind is ons doel.

Rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, sport en creativiteit, maar ook sociaalvaardig zijn, kunnen samenwerken, dingen in vraag durven stellen,stipt-en ordelijkheid,afspraken nakomen,leren leren,…zijn belangrijke aandachtspunten.

 

 

Actueel onderwijs

 

Ook staan we stil bij de manier waarop we de leerstof

overbrengen.

Onze leerkrachten scholen zich voortdurend bij. Ze zijn op de hoogte van actuele leermethoden.

Wij stimuleren het actief leren-via smartboards, projecten, leerrijke uitstapjes, vernieuwende

werkvormen, omdat dit verder gaat dan gewoon memoriseren.

Echt begrijpen en kunnen toepassen,daar gaat het om!

 

 

Wij luisteren naar uw kind

 

Echt luisteren, opdat we uw kind begrijpen en goed

kunnen opvolgen.

Een degelijk uitgewerkt leerlingenvolgsysteem

vanaf de peuterklas.Soms helpen experts ons hierbij.

Zo overleggen onze leerkrachten regelmatig met de

zorgcoördinator welk kind extra aandacht nodig heeft.

We overleggen ook met u als ouder.

Kleine en grote zorgen,we nemen ze allemaal serieus.

En we spelen kort op de bal. Dankzij ons hecht

leerkrachtenteam slagen we hier in.

 

 

Leren is geen wedstrijd

 

Resultaten vergelijken met andere kinderen in

de klas is minder relevant dan te vergelijken met

eerder behaalde punten van het kind zelf.Wij staan

voor maximale leerwinst voor elke leerling.

Dat wil zeggen dat we kijken naar het niveau waarmee

een kind start en het niveau dat op het einde van

het schooljaar wordt bereikt. Het positieve verschil

daartussen willen wij zo groot mogelijk maken.

Dit betekent dat we elk kind stimuleren volgens zijn

behoeften. Een kind dat met rekenen reeds hoog

scoort zal bijgevolg even zeer aangemoedigd worden

om zich zelf te overtreffen als een kind dat hierop

minder goede punten haalt.

Een verlegen leerling wordt met opdrachtjes

gestimuleerd zich meer te uiten. Iemand met

leesproblemen krijgt extra aandacht in een

begeleiding.

Leren is geen wedstrijd, leren doe je voor jezelf.