Busvervoer

brede, open school:

groen en duurzaam ondernemend leren

 

 

Het busvervoer

 

De school organiseert in samenwerking met alle scholen van het GO-onderwijs uit Roeselare, gemeenschappelijk leerlingenvervoer.

Dit betekent dat ieder kind uit de regio Roeselare, onafhankelijk van de woonplaats, gebruik kan maken van het leerlingenvervoer.

 

Vanaf de opstapplaats ,dicht bij je huis, wordt je 's morgens voor school opgehaald en 's namiddags na school weer veilig daar afgezet door mevr. Krista en mevr.Yenka.

 

Voor meer info over de uren en de op-en afstapplaatsen kan je steeds terecht bij de directie of de busbegeleidster mevr.Yenka.

 

 

Voor het leerlingenvervoer

gelden volgende prijzen:

 

 

Ieder kind dat gebruik maakt van de bus kan de keuze hebben om of een jaar/week abonnement te kopen of per rit te betalen.

 

Jaarabonnement: €100 (in 2keer te betalen

sept en jan)

weekabonnement: €10 ( één week 's morgens en

's namiddags)

Per rit: €1 (1 losse rit s'morgens OF 's namiddags)

De voorwaarden en de prijzen worden bepaald overeenkomstig met deze van De Lijn.

Ouders worden steeds vooraf op de hoogte gebracht van prijswijzigingen.

 

Meer informatie kunt U steeds bekomen op het secretariaat. .